Kolagen na klouby. Jak si správně vybrat ?

Na trhu se vyskytuje nepřeberné množství produktů s názvem:
kolagenní hydrolyzát, hydrolyzovaný kolagen či želatinový hydrolyzát.
Tyto produkty mají být určeny pro podporu pohybového aparátu psů.
Jak ale poznáme,
že se jedná o správný produkt, který bude účelně a účinně řešit pohybové obtíže psa ?

V tomto případě je vhodné najít produkt, který bude podporovat
a regenerovat chrupavčité matrix
a mezi takové produkty patří kolagenní peptidy.
Při perorálním podávání kolagenních peptidů je organismus schopen přimět
chrupavkové buňky - chondrocyty
i kostní buňky - osteoblasty,
k produkci mladých kolagenních řetězců, které přispívají,

k regeneraci kloubních chrupavek.

Kolagenní peptidy jsou enzymaticky naštěpené fragmenty kolagenu,
které jsou specifické svým aminokyselinovým složením i biogenním působením.
Jejich výroba je velice náročná již od použití vstupních surovin, přes celý technologický proces.
Kolagenní peptidy se vyznačují převahou aminokyselin glycinu, prolinu a hydroxyprolinu.
Jejich zastoupení představuje asi 50 % z celkového obsahu aminokyselin.
Koncentrace glycinu a prolinu je 10 až 20x vyšší než v jiných proteinech.
Toto velmi specifické složení aminokyselin, jejich molekulová hmotnost
a technologie výroby poskytuje a zaručuje kolagenním peptidům
jejich funkční vlastnosti v oblasti kolagenních artronutraceutik,
které jiné produkty pod názvem želatinový hydrolyzát, kolagenní hydrolyzát
nemohou splňovat a jsou jen dobře vstřebatelnou proteinovou složkou.


Produkt, který je určen a zařazen do skupiny artronutraceutik,
musí splňovat určitá kritéria
a to zejména v existenci několikaletých randomizovaných,
placebem kontrolovaných, dvojitě slepých případových studí,
které dokazují, že se jedná o produkt, který působí na příčiny zhoršené mobility

a nikoliv jen na symptomy.
Takové případové studie jsou velice finančně a časově náročné.


Výrobce, který, nabízí kolagenní peptidy, které jsou zařazeny do skupiny artronutraceutik
a jsou určeny pro pohybové obtíže, by měl svá tvrzení dokladovat a případové studie publikovat.
V České republice mohu zmínit firmy zabývající se výrobou takových přípravků určených
a registrovaných pro psy, které mají ověřené a zdokumentované účinky:
Dacom Pharma, Dromy®, Orling, PetVet®.

Bohužel spousta prodejců v dnešní době nabízí kolagenní hydrolyzát, kolagen,
či želatinový hydrolyzát v ceně od 250 Kč za kg.
Většina těchto výrobků uvádí na svých etiketách jen informace o nutričních parametrech
v souvislosti s potravinou určenou pro zvláštní výživu.

To ale není označení krmného doplňku pro psa, který má řešit jeho specifické potíže!!!
Co ale prodejcům dává právo klamat takto spotřebitele, kteří žijí v domnění,
že kupují svému psu kloubní výživu?
Samozřejmě zajímavá cena a popisek produktu kloubní výživy na webových stránkách,
který je téměř ve všech E-shopech stejný včetně popisku v závorce, že se jedná o kolagenní peptidy.
Je to omyl a lež, bohužel tito prodejci stále hřeší na nevědomost lidí
a jsou schopni prodat želatinu,
či želatinový hydrolyzát,
který nikdo od kolagenních peptidů nepozná.


Vybírejte takový produkt, který na etiketě bude označen:

  • jako produkt pro psy
  • bude mít uvedeného výrobce
  • indikaci, pro kterou je produkt určen
  • pevný obal, ne igelitový sáček
  • EAN kód, který je standardem pro identifikaci firmy
  • nebude mít podezřele nízkou cenu

              cena kolagenních peptidů je oproti proteinům dvojnásobná

Želatina je potravina, oproti kolagenním hydrolyzátům se liší především fyzikálními vlastnostmi.
V potravinářském průmyslu se používá jako želírovací a ztužovací prostředek
s neutrálním zápachem a příchutí.
Ve farmacii jako potravina k výrobě tablet, dražé,
potahování a balení choulostivých substancí do mikrokapslí.
Želatinu je možné využít i pro další technické aplikace.

zdroj: www.petvet.cz